دانستنی هایی جالب درباره ستاره دریایی

به گزارش وبلاگ ساعت فروشی، سلوم دارای اقسام مختلفی است که یکی از انواع آن ها آنتروسل ها هستند و در فوق شاخه ای که خارتنان و طنابداران را شامل می شود.

دانستنی هایی جالب درباره ستاره دریایی

به گزارش، عمومی ترین صفات جانوران که طی مراحل رشد نیز قبل از همه ظاهر می شود، تراز ساختمانی آنهاست. همه جانوران زندگی را از یک یاخته آغاز می کنند و بعضی از تراز بافت بالاتر نمی فرایند، اما بقیه آن ها از این تراز می گذرند و بدن پیچیده تری می یابند. بدین ترتیب جانوران (متازوآ) را صاحب دو شعبه رده بندی در نظر می گیرند.

در شعبه پارازوآ، بالاترین تراز ساختمانی را بافت تشکیل می دهد. این شعبه فقط شاخه اسفنج ها را شامل می شود. همه جانوران دیگر که به شعبه یومتازوآ تعلق دارند، با داشتن اندام و دستگاه مشخص می شوند. دومین صفت عمومی که بعد از تراز ساختمانی در حین رشد جانوران ظاهر می شود. نوع تقارن آنهاست.

در ابتدا جنین همه جانوران دارای تقارن شعاعی یعنی به صورت کره ای توپر و یا توخالی و متشکل از تعدادی سلول است. بعضی از گروه های جانوری مانند عروس دریایی این تقارن شعاعی را تا مرحله بلوغ حفظ می کنند، اما در بقیه پس از مدتی جنین تقارن شعاعی ثانویه (مانند ستاره دریایی) و یا تقارن دو طرفی می یابد و کرمک و جانور بالغ حاصل از آن ها نیز معمولاً همین نوع تقارن را نگه می دارند. بر همین اساس شعبه یومتازوآ را می توان به دو دسته دارای تقارن شعاعی (Radiata) و دارای تقارن دو طرفی (Bilateria) تقسیم بندی می کنند. شرایط حفره در ستاره دریایی هر گونه فضا یا حفره عمومی که کاملاً توسط بافت های میانپوستی و به ویژه توسط پرده های صفاقی احاطه شده باشد، سلوم (Coelom) نام دارد؛ بنابراین جانوران دارای سلوم را متعلق به گروه سلوماتها، می دانند.

سلوم دارای اقسام مختلفی است که یکی از انواع آن ها آنتروسل ها هستند و در فوق شاخه ای که خارتنان و طنابداران را شامل می شود، دیده می شوند. در این حالت مزودرم به صورت یک کیسه جانبی در می آید که از آندودرم منشا می گیرد. این کیسه ها بعدا از درون پوست (آندودرم) جدا و مستقل می شوند، اما بخش درونی آن ها هنوز به دستگاه گوارش متصل است و بخش بیرونی آن ها در امتداد دیواره بدن واقع می شود. از آنجا که میانپوست (مزودرم) و سلوم از لوله گوارش بعدی (آنترون) مشتق می شود، حفره عمومی را آنتروسل و جانور صاحب چنین حفره ای را آنتروسلومات می نامندبیشتر با داشتن دستگاه و تقارن دو طرفی بعد از طی مراحل جنینی.

مشخص می شوند. بیشتر جانوران دارای تقارن دو طرفی، این نوع تقارن را حفظ می کنند، اما در چند گروه مانند ستاره دریایی، در حین تغییر شکل و تبدیل شدن به حالت بالغ، صاحب تقارن شعاعی ثانویه می شوند. پنج یا بیش از پنج بازو که از بخش مرکزی بدن این ماهی بیرون زده اند.

تقارنی شعاعی را در بدن را این جانور بوجود آورده اند. در حقیقت گفته می شود که بدن نیاکان ستاره ماهی ها تقارن دو طرفه ای داشته اند که ستاره های دریایی امروز هم بقایایی از همان ساختار بدنی را حفظ کرده اند. چنین جانوران بالغی همانند جانوران دارای تقارن شعاعی، کم تحرک.

ساکن و بدون سر می شوند. این جانوران دریازی هستند. لارو تقارن دو جانبی دارد. در مراحل نخستین رشد، دارای پروتوسل، مزوسل و متاسل هستند. جانور بالغ تقارن 5 شعاعی دارد. اسکلت داخلی آهکی و دستگاه گردش آب سلومی دارند. دارای 6000 گونه هستند.

جز دوتروستوم ها طبقه بندی می شوند. دوتروستومها، جانورانی هستند که در آن ها نخستین سوراخ حفره گوارشی جنینی، مخرج را تشکیل می دهد و سوراخ دومی و بعدی دهان را می سازد. در طی تکامل، خارپوستان، شکل ستاره مانند به خود دریافتد و دارای بازو هایی شدند که در دریافت غذا به آن ها کمک می کرد. گذشته از آن تمام بدن توسط صفحات اسکلت داخلی می توانست پوشانده شود و بدین ترتیب، جانور چسبیده و آسیب پذیر مورد محافظت واقع می شد. این اسکلت داخلی، قاعدتا تحرک و توانایی کسب غذای بازو ها را محدود می کرد که این مساله با پدید آمدن دستگاه گردش آب، حل شد. بدن ستاره ماهی هیچگونه استخوان بندی ندارد، ولی در عوض یک سیستم آوند آبی هیدرولیکی دارد.

سیستم آوند آبی دارای تعداد زیادی برآمدگی در قسمت شکمی بازو های ستاره دریایی است که به آن ها پا های لوله ای می گویند و وظیفه آن ها حرکت و غذا رسانی است. دستگاه گردش آب، دارای بازو های کوچک متحرک و کناری، یا پا های لوله ای است که روی بازو های اصلی پوشیده از صفحات اسکلت داخلی قرار دارند. همچنین شیار هایی که در فاصله ردیف پا های لوله ای در طول بازو های اصلی قرار دارند و به شیار های آمبولاکرال معروفند، می توانستند در انتقال دادن غذا از پا های لوله ای به دهانی کمک کنند که در مرکز بدن ستاره ای شکل قرار گرفته است. رده ستاره سانان از این رده، ستاره دریایی را می توان به عنوان بهترین نمونه نام برد. بدن، ستاره مانند است. شیار های آمبولاکرال باز هستند.

پا های لوله ای وسیله حرکت بوده و از میان صفحات اسکلت داخلی بیرون می آیند. همه این موجودات بی مهره هستند پس در حقیقت ماهی نیستند، بیشتر زیست شناسان دریایی تلاش می کنند که واژه ستاره دریایی را کاملاً جایگزین ستاره ماهی کنند.

منبع: ایران ناز

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به "دانستنی هایی جالب درباره ستاره دریایی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دانستنی هایی جالب درباره ستاره دریایی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید